Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med leje af en vores ejendomme, skal du først rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning, kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning via www.fbnet.dk eller via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Bopæl i andet EU-land end Danmark
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@axelgaard.org