Leje betingelser ved ferieophold

 
 

For English and Germen version - Scroll down

1. Betaling
Straks ved modtagelsen af lejeaftalen betales 1 rate svarende til 25 % af det samlede lejebeløb (dog tidligst 1 år før lejemålets påbegyndelse). Senest 60 dage før lejemålets påbegyndelse betales restbeløbet og et skade depositum på 5.000 kr.
Såfremt ovenstående betalingsbetingelser ikke overholdes kan Axelgaard Resort annullere lejeaftalen uden varsel, og indbetalte beløb vil ikke blive refunderet.

2. Afbestilling og fortrydelsesret
Ved afbestilling inden 60 dage før lejemålets påbegyndelse er den indbetalte 1 rate tabt.
Ved afbestilling senere end 60 dage før lejemålets påbegyndelse tilbagebetales kun det indbetalte skadedepositum på 5.000 kr.
Det anbefales at der samtidig med bestilling tegnes en afbestillingsforsikring.
Afbestillingsforsikring kan evt. tegnes hos Europæiske rejseforsikring.

3. Ankomst og afrejse
Ankomst på ankomstdagen kl. 15 og afrejse på afrejsedagen kl. 10 ( weekendophold afrejse søndag kl. 15)

4. Husdyr
Lejeren er bekendt med at det ikke er tilladt at medbringe husdyr.

5. Rygning
Lejeren er bekendt med at rygning indendørs ikke er tilladt.

6. Lejers pligter og ansvar.
Rengøring er inkluderet i lejeprisen, men huset skal efterlades i opryddet stand.
Det betyder at alt affald skal fjernes, møbler, senge, dyner, service m.m. skal sættes på plads.
Huset må ikke bebos af flere personer end det i kontrakten aftalt.
Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav over for Axelgaard Resort i tilfælde af ulykke på ejendommen, herunder brug af evt. swimmingpool, spa, sauna, motionsredskaber, hoppepude m.m.
Axelgaard Resort gør opmærksom på, at enhver brug af centeret faciliteter, herunder swimmingpool, er på eget ansvar, og at opsyn påhviler lejer.
Lejer er selv ansvarlig for eventuelle skader eller tab på eget medbragte løsøre og værdigenstande i tilfælde af tyveri eller svigt på boligens installationer.

* Indbetalt skadesdepositum tilbagebetales senest 14 dage efter lejemålets ophør, såfremt boligen efterlades i behørig stand. Lejerens ansvar for skader m.m. er bevaret, selvom beløbet for skaden overstiger det indbetalte skadesdepositum.

7. Binding
Aftalen er bindende for begge parter fra rettidig indbetaling af 1 rate, jfr. Punkt 1. Samtidig med indbetaling af 1 rate accepterer, lejer ovenstående betingelser.

 

Mietbedingungen

1. Bezahlung
Unmittelbar nach Empfang des Mietvertrags wird die 1 Rate bezahlt, die 25 % des Gesamtmietpreises entspricht. Spätestens 60 Tage vor Beginn der Mietvereinbarung wird der Restbetrag und eine Kaution für evtl. Schäden in Höhe von 680 € bezahlt.
Die Bezahlung kann durch Überweisung geschehen.
Kreditinstitut ist die „Sydbank”,
Sofern die o. g. Bezahlungsbedingungen nicht eingehalten werden kann Axelgaard Resort die Mietvereinbarung ohne Vorwarnung aufheben und eingezahlte Beträge werden nicht zurückgezahlt werden.

2. Abbestellung und Rücktrittsrecht
Bei Abstellung noch vor einer Frist von 60 Tagen vor Beginn der Mietvereinbarung wird die eingezahlte 1 Rate einbehalten.
Bei Abbestellung später als 60 Tage vor Beginn der Mietvereinbarung wird lediglich die eingezahlte Kaution für evtl. Schäden in Höhe von 680 € zurückgezahlt.
Es wird empfohlen, gleichzeitig mit der Bestellung eine Reiserücktrittskostenversicherung zu zeichnen.
Eine Reiserücktrittskostenversicherung kann evtl. bei der Gesellschaft ”Europæiske Rejseforsikring“ gezeichnet werden.

3. Ankunft-Abreise
Das Mietverhältnis beginnt immer am Ankunftstag um 15.00 Uhr
(der Einzug geschieht zwischen 15.00 und 18.00 Uhr) und endet am Abreisetag spätestens um 10.00 Uhr.

4. Haustiere
Dem Mieter ist bekannt, dass das Mitbringen von Haustieren unzulässig ist.

5. Rauchen
Dem Mieter ist bekannt, dass das Rauchen in Innenräumen unzulässig ist.

6. Verantwortung und Pflichten des Mieters
Mit dem Eingehen der Mietvereinbarung erklärt der Mieter, dass er gegenüber Axelgaard Resort im Falle eines Unglücks/Unfalls auf dem Grundstück/im Haus, darunter durch evtl. Nutzung von Swimmingpool, Spa, Sauna, Sportgeräte, Hüpfkissen usw. keinerlei Ansprüche stellen wird.
Axelgaard Resort macht darauf aufmerksam, dass jede Nutzung der Einrichtungen des Centers, darunter des Swimmingpools, auf eigene Gefahr geschieht, und dass die Aufsichtspflicht beim Mieter liegt.
Der Mieter trägt im Fall vom Diebstahl oder dem Ausfall von Gebäudeinstallationen selbst die Verantwortung für evtl. Schäden oder Verluste an mitgebrachten Gegenständen und Wertgegenständen.
 Die eingezahlte Kaution für evtl. Schäden wird spätestens 14 Tage nach Ende des Mietverhältnisses zurückgezahlt, sofern das Haus/die Wohnung in gebührendem Zustand hinterlassen wurde. Die Verantwortung des Mieters für u. a. Schäden bleibt erhalten, auch wenn der Schadensbetrag die eingezahlte Kaution für evtl. Schäden übersteigt.

7. Bindung
Die Vereinbarung ist ab der rechtzeitigen Einzahlung der 1 Rate gemäß Punkt 1 für beide Parteien bindend. Gleichzeitig mit der Einzahlung der 1. Rate akzeptiert der Mieter die oben stehenden Bedingungen.


 

Conditions for the rental

1. Terms of payment
Immediately after the received confirmation of the rental, 25 % of the total payment shall be made to ARC. At the latest 60 days ahead of the rental period, the rest 75 % shall be paid incl. a damage deposit of 680 €
Payment can be made via transfer to ARC´s acc. in Sydbank
In case the above stated conditions are not met, it is the right of Axelgaard Resort to make the agreement null and void, and no refunds will be made.

2. Cancellation
If the rental agreement is cancelled more than 60 days before the start of the rental period, the first payment of 25 % is lost, but any other amounts will be refunded.
In case of cancellation later than 60 days before the start of the rental period, only the damage deposit of 680 € is refunded.
It is recommended to draw a cancelation insurance, which e.g. can be made at European travel insurance.

3. Arrival and departure
Your stay always starts at 15.00 pm. on the arrival day.
(You can move in between 15.00 and 18.00 pm.)Your stay ends on the departure day no later than 10.00 am.

4. Domestic animals
No pets are allowed in the centre

5. Smoking
Smoking is strictly prohibited inside the buildings

6. Obligations and responsibilities of the Tenant.
The Tenant agrees not to raise any claims against Axelgaard Resort in case of any accidents on the property, incl. accidents connected to the use of the swimming pool, Jacuzzi, sauna or any other of the equipment in the fitness centre or outside on the playgrounds.
All usage of the facilities connected to the centre is under the sole responsibility of the tenant, and any requested supervision is also the obligation of the Tenant.
Damage deposit is refunded at the latest 14 days after the end of the rental period, in case everything is found in order, and nothing is destroyed, lost or damaged. If damages or losses results in a higher claim than the deposited 5.000 DKK from ARC, it is still the responsibility of the Tenant to pay for such damages.
The Tenant is responsible for all losses or damages made on own equipment, including theft from the property during the rental period.

7. Period of binding
The agreement is legally binding after the payment of the first 25 % of the rental fee.
By paying the first rate of payment, the tenant automatically agrees to the above.